Home

Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbidlogo3

Inleiding

Sinds het conflict binnen Syrië is uitgebroken, worden mensen via het nieuws geconfronteerd met de ernstige gevolgen die dit heeft voor de burgerbevolking. Inmiddels heeft één op de drie Syriërs zijn woning moeten verlaten. Er zijn nu meer dan 9 miljoen mensen op de vlucht. Hulp aan Syrië is lastig omdat er zo veel strijdende partijen zijn, op zoveel plekken.

In Wageningen is altijd een grote betrokkenheid geweest met vluchtelingen. Een aantal mensen uit Wageningen heeft daarom het initiatief genomen om een actie voor Syrië op te zetten die zich richt op één plek met meer dan 100.000 vluchtelingen. Die vluchtelingen willen we meerdere jaren helpen, want de rust in Syrië is de komende jaren nog niet teruggekeerd.

Initiatief

Uit een selectie tussen Nederlandse ngo’s en gesprekken met o.a. War Child, Save the Children en ZOA (Zuid Oost Azië) is gekozen voor hulp aan de stad Irbid via ZOA. ZOA is een relatief kleine ngo, gevestigd in Apeldoorn. ZOA is actief in 15 donorlanden zoals de Filipijnen, Zuid Soedan, Ethiopië en Hawaii. ZOA helpt Syrische vluchtelingen in de Jordaanse stad Irbid via de plaatselijke organisatie van ACCTS Arab Women Today.

Irbid

Het past bij de Wageningse samenleving om een band aan te gaan met een stad vol vluchtelingen. Irbid telt een miljoen inwoners en vangt momenteel 145.000 Syriërs op. Wageningen profileert zich als stad van de vrede, kleinste wereldstad, stad van voedselzekerheid en veiligheid. De band met Irbid geeft inhoud aan de vrede en veiligheid waar men zich in Wageningen op veel verschillende manieren voor inzet.


Stichting

Op 4 november 2014 is de stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’ officieel opgericht bij notaris Hoek aan de Generaal Foulkesweg. Het doel van de stichting is in de statuten omschreven als ‘het bieden van hulp in de ruimste zin des woords aan Syrische vluchtelingen’ waarbij we ons specifiek op Irbid richten. Daarbij gaat het niet alleen om het inzamelen van gelden. We willen juist ook een band opbouwen met mensen en organisaties in Irbid.

De stichting draait op vrijwilligers, zij worden niet betaald voor hun inzet. In de statuten is daarom opgenomen dat de leden van het bestuur geen beloning genieten voor hun werkzaamheden. Zij kunnen alleen aanspraak maken op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt. De stichting heeft geen personeel in dienst. Iedereen die mee wil helpen in de organisatie is welkom. .

Vanuit de stichting proberen we donorgroepen te enthousiasmeren en te begeleiden. Donorgroepen zijn kerken, scholen, sportverenigingen, Rotary e.d. die bereid zijn een inzamelactie te houden voor de Syrische vluchtelingen in Irbid. Ze kunnen daarbij een beroep doen op de vrijwillige medewerkers uit het kernteam, die praktische werkzaamheden willen doen.

Een speciaal gironummer is geopend om de opbrengst in te zamelen en zo bij te houden hoeveel is opgehaald: NL31 TRIO 0198 0011 18 t.n.v. Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt  als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

English information

Would you like the explanation of this project for Syrian refugees, please read the English flyer: flyer Syria Wageningen