Hulp voor Syrische vluchtelingen komt op gang

Het eerste geld voor de actie ‘Wageningen voor Syrië’ is binnen. Via de verkoop van Ons Bier op de Molenmarkt, werd maar liefst € 270 binnen gehaald.
Zo draagt dit bier niet alleen bij aan het landschap van de Eng, maar ook aan de Syrische vluchtelingen. Het stokje wordt nu overgenomen door de Protestantse Gemeente te Wageningen. Zij gaan in hun drie kerken collecteren voor de Syrische vluchtelingen. De opbrengst wordt met een maximum van € 5.000 door haar diaconie verdubbeld!

Verdubbeling kerkcollecte

`De Wageningse actie voor Syriërs past precies in ons doel voor een collecte voor vluchtelingen in dat gebied`, vertelt Hans Blonk, voorzitter van het College van Diakenen. `We willen niet machteloos toekijken naar zo veel ellende op de wereld. We zijn blij dat we met onze collecte kunnen aansluiten bij een Wageningens initiatief.`

Meer hulp nodig                               

`De hulp voor Syrische vluchtelingenkomt hiermee goed op gang` aldus Wim Haver, een van de initiatiefnemers. De initiatiefgroep voor de Wageningen-Syrië actie koos voor een samenwerking met de stad Irbid in het noorden van Jordanië, aan de grens met Syrië. Irbid telt een miljoen inwoners en vangt momenteel 140.000 Syriërs op. De hulp komt via ZOA Apeldoorn, een Nederlandse hulporganisatie, en Arab Woman Today direct ten goede aan de vluchtelingen. U kunt een bijdrage overmaken op giro 550 van ZOA onder vermelding Wageningen Syrië.

De initiatiefgroep zoekt meer vrijwilligers die mee kunnen helpen de acties te organiseren. We zoeken mensen die kunnen helpen acties voor te bereiden bij scholen, andere kerken, sportverenigingen e.d. Zodat het stokje door kan gaan naar de volgende actie en Wageningen nog meer kan betekenen voor de Syrische vluchtelingen in Irbid.

Advertenties