Achtergrond Informatie

Syrië

1De initiatiefgroep koos er voor om Syriërs te helpen in de eigen regio. De keus voor Syrië is ingegeven vanuit de langdurige machteloosheid die we voelen over deze burgeroorlog, over zo veel mensen op de vlucht, over hun uitzichtloosheid. Eigenlijk is overal hulp nodig. Maar we kunnen niet alles aan. Zelfs in Irbid zullen we vanuit Wageningen maar een deel van alle vluchtelingen kunnen helpen. Maar beter iets doen, dan wegkijken.

ZOA

ZOA Apeldoorn is Nederlandse hulporganisatie, actief in 15 landen, niet alleen in Zuid Oost Azie, waar de naam vandaan komt. Ze werken ook in Afrika en het Midden Oosten. Motto is “hulp, hoop, herstel”. ZOA is een organisatie die ter plaatse mensen heeft en contacten met de vluchtelingen. Daar waren we naar op zoek.

De hulp voor Syriërs is op vrouwen en kinderen gericht in de Jordaanse stad Irbid. Het gaat o.a. om voedselhulp, Non Food Items (hygiëne artikelen en slaap- en kookspullen) en traumabegeleiding dmv psycho-sociale hulp. ZOA heeft lage overheadkosten, minder dan 10%. ZOA is een christelijke organisatie, maar helpt alle vluchtelingen ongeacht religie, achtergrond of etniciteit.

Irbid

2Irbid is een stad in het noorden van Jordanië, 100 km van de grens met Syrië. De stad telt een miljoen inwoners en heeft een universiteit, de Yarmouk University. In deze stad worden 140.000 vluchtelingen uit Syrië opgevangen, die veelal bij familie wonen of iets huren. Daardoor gaan voor Jordaniërs de huren omhoog en wordt voedsel en drinkwater schaarser. Ook de werkgelegenheid neemt af omdat Syriërs werk overnemen van Jordaniërs, ook al is er een verbod voor de vluchtelingen om te werken. Omdat de situatie voor armere Jordaniërs er niet gemakkelijker op wordt met de concurrentie van vluchtelingen, heeft de overheid geëist dat ook arme Jordaniërs worden geholpen. ZOA helpt hier via de organisatie Arab Women Today, AWT. Deze werkt vanuit Amman, waar ZOA geen eigen kantoor heeft.

Arab Woman Today

Arab Woman Today is een Arabische organisatie op christelijke grondslag, die mensen in nood helpt. AWT is onderdeel van ACCTS (Association for Christian Conferences, Teaching and Service). De hulp wordt geboden zonder onderscheid in ras, religie of etniciteit. De meeste vluchtelingen uit Syrië zijn moslims, die toch bij kerken aankloppen om hulp. Nieuwe vluchtelingen komen via via bij Arab Woman Today terecht. Vaak zijn het vrouwen met kinderen. Veel mannen zijn in Syrië achtergebleven om te vechten of zijn in de strijd overleden. De vluchtelingen zijn veelal getraumatiseerd en hebben ook psychische hulp nodig. Hierin kan AWT voorzien. Op de foto zijn medewerkers van ZOA op bezoek bij AWT.

3

Advertenties