Benefietmaaltijd voor Syrië levert meer dan € 400 op

Op 4 november werd in restaurant Vreemde Streken een benefietmaaltijd georganiseerd voor Syrische vluchtelingen in Irbid. De maaltijd werd gemaakt door Syrische vluchtelingen, die in Wageningen wonen. Het was een groot succes. De opbrengst was iets meer dan € 400.
Informatie over de actie en over Irbid werd gegeven door de kerngroep en door Geke Kieft, medewerkers werkster van ZOA. Zij liet een aangrijpende video zien van Hassan, een jongen van 10, die met zijn ouders en zussen is gevlucht en nu in Irbid woont. Hij maakte mee hoe een oom en kinderen werden doodgeschoten door de geheime dienst van Assad terwijl ze aan het voetballen waren.

De ruim 40 deelnemers aan de maaltijd hebben samen nagedacht over mogelijke acties. Meer dan 80 ideeën werden genoteerd. Deze zullen worden gerubriceerd en de top twintig zal worden uitgevoerd. Iedereen die er was wordt gevraagd om aan de verdere uitwerking van een idee medewerking te geven. De kerngroep kan lang niet alles aan.

Een leuk idee dat al van start is gegaan, is het verkopen van stripboeken voor het goede doel. U kunt oude stripboeken inleveren in ‘t Herenzaakje in de Nieuwstraat 16. Daar worden ze verkocht voor € 2,50 dat naar Irbid gaat.

Benefietmaaltijd

Impressie van de benefietavond

 

 

Advertenties