Kerkcollecte brengt bijna € 5000 op

De Protestantse Gemeente te Wageningen heeft in oktober in hun drie kerken gecollecteerd voor de Syrische vluchtelingen. De opbrengst was € 2.475. Dit bedrag is door de diaconie verdubbeld! Daarmee kwam de opbrengst op bijna € 5.000.
`De Wageningse actie voor Syriërs past precies in ons doel voor een collecte voor vluchtelingen in dat gebied`, vertelt Hans Blonk, voorzitter van het College van Diakenen. `We wilden niet machteloos toekijken naar zo veel ellende op de wereld. We waren blij dat we met onze collecte kunnen aansluiten bij een Wageningens initiatief.`

Advertenties