Opbrengst verkoop Ons Bier: € 370

De eerste inzameling voor de actie ‘Wageningen voor Syrië’ werd georganiseerd door de brouwers van Ons Bier van de Eng. Via de verkoop van Ons Bier op de Molenmarkt en op de open dag van de Eng werd € 370 binnen gehaald. Zo draagt dit bier niet alleen bij aan het landschap van de Eng, maar ook aan de Syrische vluchtelingen.

Advertenties