ZOA collecte

Collecteweek ZOA brengt in Wageningen € 4800 op

De huis aan huis collecte van ZOA voor Syrische vluchtelingen in Irbid Jordanië heeft eind maart collecte20152015 € 4.824 opgeleverd. Een geweldig resultaat, € 1.200 meer dan vorig jaar. ZOA staat voor Zuid Oost Azië, maar deze hulporganisatie is ook in Afrika en het Midden Oosten actief. ZOA heeft de collecte in Wageningen bestemd voor Syrische vluchtelingen in Jordanië. De Stichting “Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid” heeft dit jaar eigen collectanten aangebracht, zodat in totaal meer dan 60 mensen gecollecteerd hebben. Voor de collectanten die via de stichting mee hebben gedaan, is het leuk om te weten dat zij €1450 hebben opgehaald. De stichting heeft bedankkaartjes verzorgd die uitgedeeld werden aan de gevers. Aan het doel van de stichting om naast het inzamelen van geld ook informatie te geven is hiermee inhoud gegeven.

Advertenties