ZOA collecte

Persbericht 21 april 2015

Collecte ZOA brengt in Wageningen € 4800 op

 

De huis aan huis collecte van ZOA voor Syrische vluchtelingen in Irbid Jordanië heeft eind maart 2015 € 4.824 opgeleverd. Een geweldig resultaat, € 1.200 meer dan vorig jaar. ZOA staat voor Zuid Oost Azië, maar deze hulporganisatie is ook in Afrika en het Midden Oosten actief. ZOA heeft de collecte in Wageningen bestemd voor Syrische vluchtelingen in Jordanië. Het sluit aan op de acties van de Stichting “Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid”. De stichting heeft de bedankkaartjes verzorgd en heeft ook eigen collectanten aangebracht. De vaste collectanten van ZOA doen dit al jaren via hun kerkgenootschap.

 

Wim Haver, voorzitter van de Wageningse stichting: `Wij willen de komende jaren een solidariteitsband opbouwen met Irbid, om de vluchtelingen langdurig te helpen. Aan de oorlog in Syrië komt op korte termijn geen einde. De vestiging van de Islamitische Staat heeft het er alleen nog maar erger op gemaakt. Ook dit jaar zullen er weer veel acties worden georganiseerd, zoals collectes, acties bij bedrijven, in kerken, een Syrië dag, benefietmaaltijden e.d`. Ons gironummer is NL31 TRIO 0198 0011 18.

Advertenties