Wageningse winkeliers helpen vluchtelingen in Jordanië

SlagerijHet kortingsbonnenboekje voor Syrische vluchtelingen in de stad Irbid in Jordanië heeft € 2400 opgebracht. Een prachtig resultaat.  Bijna dertig winkeliers deden mee met de verkoop van de boekjes, die vijf euro kostten. Er zijn er dus 480 verkocht. Het geld gaat naar ZOA. Zij geeft het weer door aan ACCTS, een Arabische organisatie, die ter plaatse de hulp coördineert.

 

Eind maart is Irbid bezocht door Annelies Heijmans (bestuurslid stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’, voor haar werk bezocht ze een conferentie in Amman) en door Anne van den Berg (ook betrokken bij de stichting). Met hulporganisatie ACCTS bezochten ze de stad Irbid, waar ze enkele huisbezoeken aan vluchtelingenfamilies aflegden. De situatie van de vluchtelingen is schrijnend. Slechte huisvesting, vaak fikse huur, werken mag niet als vluchteling en de schulden lopen op. Kinderen kunnen vaak wel naar school maar voor het vervoer naar school is geen geld.
Meer dan 80 % van deze vluchtelingen leeft onder de armoedegrens. ACCTS zorgt voor voedselpakketten, een kachel, brandstof voor de kachel en dekens. En ze organiseert bijeenkomsten voor vrouwen om te leren om te gaan met de eigen oorlogstrauma’s en die van de kinderen en andere gezinsleden. Op dit moment wordt er ook ingezet op hulp bij het vervoer naar school, zodat kinderen toch naar school kunnen.

Donaties zijn nog welkom op het banknummer NL31 TRIO 0198 0011 18 van Wageningen Irbid.

Advertenties