Lezing en Syrische benefietmaaltijd

Op donderdagavond 17 november vertellen drie Wageningers over hun ervaringen in Jordanië dit afgelopen jaar. De presentatie wordt voorafgegaan door een Syrische Irbid-2benefietmaaltijd in het nieuwe pand van Vreemde Streken aan de Bevrijdingsstraat.

Annelies Heijmans en Anne van den Berg van de stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’ hebben dit voorjaar een congres bezocht van de Yarmouk universiteit. Daarnaast bezochten zij vluchtelingen in de stad Irbid met de organisatie Arab Woman Today. Anne licht toe : “Meer dan 80.000 Syriërs wonen in kampen in noord Jordanië, maar bijna een miljoen mensen zoeken onderdak in steden, zoals Irbid. Ik zal ingaan op hun woonsituatie en hoe het gaat met schoolbezoek.”

Peter Korthof heeft als student Rampen Risico Management van Van Hall Larenstein stage gelopen in Amman bij de hulporganisatie Care International Jordan. Hij heeft steden en de grote kampen bezocht en gezien hoe Care hulp biedt en hoe de vluchtelingen leven. Peter : “Ik zag dat niet alleen aan de Syrische vluchtelingen maar ook aan Jordaniërs die onder de armoedegrens leven hulp wordt geboden. Dit is een eis van de Jordaanse overheid. Op deze manier wordt afgunst voorkomen.”

Deelnemen aan de benefietmaaltijd kost €15,00, dit kan worden voldaan bij aankomst vanaf 17:30 uur bij Vreemde Streken. De maaltijd start om 18.15 uur. Hiervoor opgeven via het emailadres wageningen.irbid@gmail.com.

De presentatie vindt plaats bij Thuis (Stationsstraat 32) en wordt gegeven in het Engels omdat de stichting samenwerkt met Amnesty International. De start is om 20:00 uur en de toegang is gratis.

Advertenties