Wageningen bedankt!

Het jaarverslag en het financiële jaarverslag van 2016  staan op onze website. We hebben in  2016 € 22.250 over kunnen maken voor Irbid dankzij heel veel giften. Met een bezoek aan Irbid en informatie van een stagair hebben we de situatie in Noord Jordanië wat beter in beeld kunnen brengen voor veel Wageningers.  In december sloten we het jaar af met een geweldig Syrisch winterfeest waar iedereen met een warm hart weer vandaan kwam. Kortom: Wageningen bedankt!

Advertenties