Living in the shadows

De crisis in Syrië is haar vijfde jaar ingegaan. De vluchtelingenstroom die dit tot gevolg heeft gehad wordt wel de ergste in de moderne geschiedenis genoemd. De UNHCR – de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties – heeft onlangs een rapport[1] uitgebracht over de unhcr shadowssituatie van de ruim half miljoen Syrische vluchtelingen in Jordanië die buiten de officiële vluchtelingenkampen wonen. Uit het rapport komt onder andere naar voren dat twee derde van hen onder de absolute armoedegrens van Jordanië van €82 per maand leeft. Eén in de 6 huishoudens heeft zelfs minder dan €34 per person per maand te besteden. Bijna de helft van de huishoudens heeft geen verwarming, een kwart heeft geen betrouwbare stroomvoorziening en 20% geen werkend toilet. Ten tijde van het onderzoek, de eerste helft van 2014, waren onderwijs en gezondheidszorg gratis toegankelijk voor de Syrische vluchtelingen in Jordanië. De regering heeft onlangs echter besloten gezondheidszorg toch bij hen in rekening te brengen. Dit zal er waarschijnlijk toe leiden dat meer kinderen thuisgehouden worden van school om het hoofd te kunnen bieden aan de armoede. “De vrijgevigheid van het volk van Jordanië moet ondersteund worden door de internationale gemeenschap – steun voor de vluchtelingen zelf, de lokale bevolking die hen opvangt, maar ook structurele hulp aan de overheid voor onderwijs, gezondheidszorg, schoon water en elektriciteit is nodig om deze enorme uitdaging aan te kunnen,” zegt UN Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen António Guterres. ”

[1] Het rapport is te downloaden via http://unhcr.org/jordan2014urbanreport/home-visit-report.pdf

Advertenties